Bedankt dat u de kinderen wilt steunen!


Uw gift wordt voor 100% benut voor het betalen van schoolgeld, schooluniform + schoenen, schoolbenodigdheden en eten voor de kinderen. Kortom alles wat ze nodig hebben om naar school te gaan en te kunnen leren.
Alle overhead van de stichting wordt gesponsord.


Stichting Auntie Rosette is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting.

Uw kunt uw gift overmaken op Triodos Bank rekeningnummer:
NL75 TRIO 0254 6992 51

t.n.v. Stichting Auntie Rosette in Noordwijk.

Belastingvoordeel bij periodieke gift

Met een periodieke gift kunt u onze stichting meer lange termijn zekerheid bieden en tegelijkertijd kunt u zelf profiteren van belastingvoordeel. Voor periodieke giften geldt namelijk dat het totale bedrag aftrekbaar is voor de belasting en er geen minimumbedrag geldt.  Als voorwaarde wordt gesteld dat de gift in jaarlijkse termijnen wordt uitgekeerd voor een periode van minimaal vijf jaar en dat hierover een schriftelijke overeenkomst is tussen de donateur en de stichting.  Het formulier voor deze “Overeenkomst periodieke gift in geld” kunt hier vinden, met de gegevens van de stichting daarop al ingevuld. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst.