De Stichting Auntie Rosette zamelt giften in om het schoolgeld en bijbehorende kosten te betalen voor kinderen in het dorp Kamahuri in Zuid-West Uganda.

Het stichtingsbestuur in Nederland (zie: wie zijn wij) coördineert het inzamelen van gelden in Nederland. Samen met Rosette maakt het bestuur keuzes voor de besteding van de gelden en legt dit vast in een jaarplan.

Rosette coördineert in Uganda de besteding van de gelden. Zij onderhoudt contact met de school en de ouders van de kinderen, betaalt het schoolgeld, de schoolbenodigdheden, kleding en schoenen en zorgt dat de gezinnen van de kinderen een bijdrage krijgen om wat basisvoedingsmiddelen te kopen.

Via de website en de digitale nieuwsbrief houden wij onze donateurs op de hoogte van de besteding van de gelden en de vorderingen van de kinderen.
Daarnaast kunnen wij geïnteresseerden allerlei informatie geven in de vorm van flyers, nieuwsbrieven en natuurlijk de website. Ook verzorgen wij presentaties over ons doel voor scholen, verenigingen, kerken, bedrijven of organisaties.

Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn activiteiten. Ook gemaakte onkosten voor bestuursactiviteiten zijn voor eigen rekening, in lijn met de doelstelling dat alle inkomsten daadwerkelijk voor 100% ten goede komen aan de kinderen.

Bekijk hier ons beleidsplan 2017:
http://www.auntierosette.com/bestanden//Beleidsplan_Auntie_Rosette_2020.pdf